Pandette Test Thread, Do Not Post Here thanks

This is a thread for pandette to test formats.

LETTERS.

α в ¢ ∂ є ƒ g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я ѕ т υ ν ω χ у z

ɑ ɒ ʙ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ ɢ ʛ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ʝ ɫ ɬ ɭ ɮ ɯ ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɴ ʀ ʁ ʂ ʈ ʉ ʊ ʋ ʌ ʍ ɣ ɤ ʎ ʐ ʑ

α Ⴆ ƈ ԃ ҽ ϝ ɠ ԋ ι ʝ ƙ ʅ ɱ ɳ σ ρ ϙ ɾ ʂ ƚ υ ʋ ɯ x ყ ȥ
α в c ɔ ε ғ ɢ н ı נ κ ʟ м п σ ρ ǫ я ƨ т υ ν ш х ч z
α в ¢ đ e f g ħ ı נ κ ł м и ø ρ q я š т υ ν ω χ ч z
α ß ς d ε ƒ g h ï յ κ レ m η ⊕ p Ω r š † u ∀ ω x ψ z
z ʎ x ʍ ʌ n ʇ s ɹ b d o u ɯ ן ʞ ſ ı 4 ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ
ɒ ʚ ɔ α ɘ ʇ ϱ н ı į ʞ l м и o q p я ƨ т υ v ω x γ z
[̲̅a̲̅] [̲̅b̲̅] [̲̅c̲̅] [̲̅d̲̅] [̲̅e̲̅] [̲̅f̲̅] [̲̅g̲̅] [̲̅h̲̅] [̲̅i̲̅] [̲̅j̲̅] [̲̅k̲̅] [̲̅l̲̅] [̲̅m̲̅] [̲̅n̲̅] [̲̅o̲̅] [̲̅p̲̅] [̲̅q̲̅] [̲̅r̲̅] [̲̅s̲̅] [̲̅t̲̅] [̲̅u̲̅] [̲̅v̲̅] [̲̅w̲̅] [̲̅x̲̅] [̲̅y̲̅] z
z ʎ x ʍ ʌ n ʇ s ɹ b d o u ɯ ן ʞ ɾ ı ɥ ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ
Λ ß Ƈ D Ɛ F Ɠ Ĥ Ī Ĵ Ҡ Ŀ M И :heart: Ṗ Ҩ Ŕ S Ƭ Ʊ Ѵ Ѡ Ӿ Y Z
ƛ Ɓ Ƈ Ɗ Є Ƒ Ɠ Ӈ Ɩ ʆ Ƙ Լ M Ɲ Ơ Ƥ Ƣ Ʀ Ƨ Ƭ Ʋ Ɣ Ɯ Ҳ Ƴ Ȥ
|̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿| |̶͇̿ ̶͇̿ ̶͇̿) |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿) |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿ |͇̿ ͇̿ ͇̿ ̶͇̿ι |̶ ̶ ̶ ̶| | ͇ ͇͇͇͇|| < |͇ ͇ |̿ V ̿||̿ ͇||͇̿ ͇̿ ͇̿||̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿’ |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇͇̿|͇ |̿ ̿ ̿ ͇ ͇̿ ̿ ̿ ̿|̿ ̿ |͇ ͇ ͇ ͇ ͇| ͇ / |͇ Λ ͇|X Y ̿ ̿/ ͇ ͇
ᴬᴮᶜᴰᴱᶠᴳᴴᴵᴶᴷᴸᴹᴺᴼᴾᵠᴿˁᵀᵁᵛᵂˣʸᶻ
ᵃᵇᶜᵈᵉᶠᵍʰᶤʲᵏˡᵐᶰᵒᵖᵠʳˢᵗᵘᵛʷˣʸᶻ

𝔞 𝔟 𝔠 𝔡 𝔢 𝔣 𝔤 𝔥 𝔦 𝔧 𝔨 𝔩 𝔪 𝔫 𝔬 𝔭 𝔮 𝔯 𝔰 𝔱 𝔲 𝔳 𝔴 𝔵 𝔶 𝔷
𝖆 𝖇 𝖈 𝖉 𝖊 𝖋 𝖌 𝖍 𝖎 𝖏 𝖐 𝖑 𝖒 𝖓 𝖔 𝖕 𝖖 𝖗 𝖘 𝖙 𝖚 𝖛 𝖜 𝖝 𝖞 𝖟

𝔄 𝔅 ℭ 𝔇 𝔈 𝔉 𝔊 ℌ ℑ 𝔍 𝔎 𝔏 𝔐 𝔑 𝔒 𝔓 𝔔 ℜ 𝔖 𝔗 𝔘 𝔙 𝔚 𝔛 𝔜 ℨ
𝕬 𝕭 𝕮 𝕯 𝕰 𝕱 𝕲 𝕳 𝕴 𝕵 𝕶 𝕷 𝕸 𝕹 𝕺 𝕻 𝕼 𝕽 𝕾 𝕿 𝖀 𝖁 𝖂 𝖃 𝖄 𝖅

α в c ם/∂/δ є ғ ɢ н ι נ к ℓ м и σ ρ q я s т υ v ω x ץ/ч z

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ :m: Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ

⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡ ⒢ ⒣ ⒤ ⒥ ⒦ ⒧ ⒨ ⒩ ⒪ ⒫ ⒬ ⒭ ⒮ ⒯ ⒰ ⒱ ⒲ ⒳ ⒴ ⒵

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

₳ Ҍ ₡ € Ҽ ₲ ₣ ₭ Ҝ ₤ ₥ ₦ ₱ ₮ ₩ Ӽ Đ

Ҥ Ҕ Ѵ Ͽ Ͼ Ϯ ϰ ϱ Ϟ ξ ζ Ξ ͽ ͼ ǂ

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
α в c ∂ є ƒ g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я ѕ т υ ν ω χ у z
ᴀ ʙ c ᴅ ᴇ ғ ԍ н ι נ κ ʟ м ɴ o ᴘ ʀ s т u v w ʏ x z
online offline ONLINE OFFLINE
𝐚 𝐛 𝐜 𝐝 𝐞 𝐟 𝐠 𝐡 𝐢 𝐣 𝐤 𝐥 𝐦 𝐧 𝐨 𝐩 𝐪 𝐫 𝐬 𝐭 𝐮 𝐯 𝐰 𝐱 𝐲 𝐳

𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 𝐺 𝐻 𝐼 𝐽 𝐾 𝐿 𝑀 𝑁 𝑂 𝑃 𝑄 𝑅 𝑆 𝑇 𝑈 𝑉 𝑊 𝑋 𝑌 𝑍
𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 𝑒 𝑓 𝑔 𝑖 𝑗 𝑘 𝑙 𝑚 𝑛 𝑜 𝑝 𝑞 𝑟 𝑠 𝑡 𝑢 𝑣 𝑤 𝑥 𝑦 𝑧

𝑨 𝑩 𝑪 𝑫 𝑬 𝑭 𝑮 𝑯 𝑰 𝑱 𝑲 𝑳 𝑴 𝑵 𝑶 𝑷 𝑸 𝑹 𝑺 𝑻 𝑼 𝑽 𝑾 𝑿 𝒀 𝒁
𝒂 𝒃 𝒄 𝒅 𝒆 𝒇 𝒈 𝒉 𝒊 𝒋 𝒌 𝒍 𝒎 𝒏 𝒐 𝒑 𝒒 𝒓 𝒔 𝒕 𝒖 𝒗 𝒘 𝒙 𝒚 𝒛

𝒜 𝒞 𝒟 𝒢 𝒥 𝒦 𝒩 𝒪 𝒫 𝒬 𝒮 𝒯 𝒰 𝒱 𝒲 𝒳 𝒴 𝒵
𝒶 𝒷 𝒸 𝒹 𝒻 𝒽 𝒾 𝒿 𝓀 𝓁 𝓂 𝓃 𝓅 𝓆 𝓇 𝓈 𝓉 𝓊 𝓋 𝓌 𝓍 𝓎 𝓏

𝓐 𝓑 𝓒 𝓓 𝓔 𝓕 𝓖 𝓗 𝓘 𝓙 𝓚 𝓛 𝓜 𝓝 𝓞 𝓟 𝓠 𝓡 𝓢 𝓣 𝓤 𝓥 𝓦 𝓧 𝓨 𝓩
𝓪 𝓫 𝓬 𝓭 𝓮 𝓯 𝓰 𝓱 𝓲 𝓳 𝓴 𝓵 𝓶 𝓷 𝓸 𝓹 𝓺 𝓻 𝓼 𝓽 𝓾 𝓿 𝔀 𝔁 𝔂 𝔃

𝔄 𝔅 ℭ 𝔇 𝔈 𝔉 𝔊 ℌ ℑ 𝔍 𝔎 𝔏 𝔐 𝔑 𝔒 𝔓 𝔔 ℜ 𝔖 𝔗 𝔘 𝔙 𝔚 𝔛 𝔜 ℨ
𝕬 𝕭 𝕮 𝕯 𝕰 𝕱 𝕲 𝕳 𝕴 𝕵 𝕶 𝕷 𝕸 𝕹 𝕺 𝕻 𝕼 𝕽 𝕾 𝕿 𝖀 𝖁 𝖂 𝖃 𝖄 𝖅
𝖆 𝖇 𝖈 𝖉 𝖊 𝖋 𝖌 𝖍 𝖎 𝖏 𝖐 𝖑 𝖒 𝖓 𝖔 𝖕 𝖖 𝖗 𝖘 𝖙 𝖚 𝖛 𝖜 𝖝 𝖞 𝖟
𝔞 𝔟 𝔠 𝔡 𝔢 𝔣 𝔤 𝔥 𝔦 𝔧 𝔨 𝔩 𝔪 𝔫 𝔬 𝔭 𝔮 𝔯 𝔰 𝔱 𝔲 𝔳 𝔴 𝔵 𝔶 𝔷

𝔸 𝔹 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 𝕆 𝕊 𝕋 𝕌 𝕍 𝕎 𝕏 𝕐
𝕒 𝕓 𝕔 𝕕 𝕖 𝕗 𝕘 𝕙 𝕚 𝕛 𝕜 𝕝 𝕞 𝕟 𝕠 𝕡 𝕢 𝕣 𝕤 𝕥 𝕦 𝕧 𝕨 𝕩 𝕪 𝕫
𝕬 𝕭 𝕮 𝕯 𝕰 𝕱 𝕲 𝕳 𝕴 𝕵 𝕶 𝕷 𝕸 𝕹 𝕺 𝕻 𝕼 𝕽 𝕾 𝕿 𝖀 𝖁 𝖂 𝖃 𝖄 𝖅
𝖆 𝖇 𝖈 𝖉 𝖊 𝖋 𝖌 𝖍 𝖎 𝖏 𝖐 𝖑 𝖒 𝖓 𝖔 𝖕 𝖖 𝖗 𝖘 𝖙 𝖚 𝖛 𝖜 𝖝 𝖞 𝖟
𝖠 𝖡 𝖢 𝖣 𝖤 𝖥 𝖦 𝖧 𝖨 𝖩 𝖪 𝖫 𝖬 𝖭 𝖮 𝖯 𝖰 𝖱 𝖲 𝖳 𝖴 𝖵 𝖶 𝖷 𝖸 𝖹
𝖺 𝖻 𝖼 𝖽 𝖾 𝖿 𝗀 𝗁 𝗂 𝗃 𝗄 𝗅 𝗆 𝗇 𝗈 𝗉 𝗊 𝗋 𝗌 𝗍 𝗎 𝗐 𝗑 𝗒 𝗓
𝗔 𝗕 𝗖 𝗗 𝗘 𝗙 𝗚 𝗛 𝗜 𝗝 𝗞 𝗟 𝗠 𝗡 𝗢 𝗣 𝗤 𝗥 𝗦 𝗧 𝗨 𝗩 𝗪 𝗫 𝗬 𝗭
𝗮 𝗯 𝗰 𝗱 𝗲 𝗳 𝗴 𝗵 𝗶 𝗷 𝗸 𝗹 𝗺 𝗻 𝗼 𝗽 𝗾 𝗿 𝘀 𝘁 𝘂 𝘃 𝘄 𝘅 𝘆 𝘇
𝘈𝘉𝘊𝘋𝘌𝘍𝘎𝘏𝘐𝘑𝘒𝘓𝘔𝘕𝘖𝘗𝘘𝘙𝘚𝘛𝘜𝘝𝘞𝘟𝘠𝘡
𝘢𝘣𝘤𝘥𝘦𝘧𝘨𝘩𝘪𝘫𝘬𝘭𝘮𝘯𝘰𝘱𝘲𝘳𝘴𝘵𝘶𝘷𝘸𝘹𝘺𝘻
𝘼𝘽𝘾𝘿𝙀𝙁𝙂𝙃𝙄𝙅𝙆𝙇𝙈𝙉𝙊𝙋𝙌𝙍𝙎𝙏𝙐𝙑𝙒𝙓𝙔𝙕

ʰ ʱʲ ʳ ʴ ʵ ʶ ʷ ʸ ͤ ͥ ͦ ͧ ͨ ͩ ͪ ͫ ͬ ͭ ͮ ͯ ʹ ʺ ʻ ʼ ʽ

Ȁ Ȃ Ȧ Ӓ Ӑ Ʌ Ⱥ Ά Α Λ Ѧ Д ᾈ ᾉ ᾊ ᾋ ᾌ ᾍ ᾎ ᾏ • ȁ ȃ ɑ ɒ ɐ ȧ α ά Δ д ӓ ӑ ᾀ ᾁ ᾂ ᾃ ᾄ ᾅ ᾆ ᾇ ᾰ ᾱ ᾲ ᾳ ᾴ ᾶ ᾷ
Ƀ β Ѣ • Ђ Ъ Ь ъ ь Ϧ ɓ ʙ ϐ ѣ б в Ҍ ҍ
Ȼ ʗ Ͻ Ͼ Ͽ Ϲ Ѽ Ҁ Ҫ • ɔ ȼ ς ϲ ѽ ҁ ҫ
Đ • ɖ ɗ ȡ ʠ δ ᴅ
Ȅ Ȇ Ӗ Ɇ Ѐ Ȩ Ȝ Έ Ё Ε Ξ Σ ξ Є Э Ӭ З Ѯ Ҿ Ҽ Ӛ Ә Ӟ Ҙ ә • ə ε έ з є э е ϵ ϶ ȅ ɘ ȇ ɇ ȩ ѐ ё ѯ ҿ ҽ ӛ ӟ ҙ ӗ ӭ
Ϝ Ғ Ӻ • ϝ ɟ ʄ ӻ ғ
Ѡ Ѿ • ɠ ɡ ʛ ɢ ɞ ʚ ɕ
Ȟ Ή Η Ң Ҥ Һ Ӈ Ӊ Ҕ ᾘ ᾙ ᾚ ᾛ ᾜ ᾝ ᾞ ᾟ • ʜ ɦ ћ ʮ ʯ ɧ ȟ ɥ ђ Ћ н ӈ ӊ ң ҕ ҥ
Ȉ Ȋ Ί Ϊ Ῐ Ῑ Ὶ Ί • ȉ ɨ ɩ ɪ ȋ ϊ ΐ ῐ ῑ ῒ ΐ ῖ ῗ
Ɉ Ј • ɉ ȷ ʝ ϳ
Ќ Қ Ҟ Ҝ Ҟ Ӄ • ʞ ɮ κ ќ қ ҝ ҟ ҡ ӄ
Ƚ ζ • ʟ ɫ ɬ ʅ ɭ ȴ ʃ ʄ ʆ
Ϻ Ӎ • ɯ ɰ ɱ ϻ ӎ
Ƞ Ν Π Ѝ Ҋ Ӣ Ӥ Ώ Ω Л Й • ȵ ɲ ɳ ɴ ή π η и й ѝ л ҋ ӣ ӥ ᾐ ᾑ ᾒ ᾓ ᾔ ᾕ ᾖ ᾗ ὴ ή ὴ ή
Ȍ Ӧ Ȏ Ȭ Ȫ Ȯ Ȱ ʘ Ό θ Ѻ ϴ Ӫ Θ Ѳ Ю ф Ὸ Ό • ȫ ȭ ȍ ȏ ȯ ȱ ɵ ɸ σ ϕ ό Φ ѻ ѳ ӧ ӫ
Ρ Ҏ Ῥ • ρ ϼ Ϸ ϸ φ ҏ ῤ ῥ
Ɋ Ϙ • ϙ ɋ Ϥ ϥ ϱ
Ȑ Ȓ Ɍ Я Г Ѓ Ӷ Ґ • я ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ ȑ ȓ ɍ ʀ ʁ г ѓ ґ ӷ
Ș Ϩ ϩ Ϛ • ϛ ɛ ɜ ɝ ʂ ȿ ș ა
Ț Ⱦ Ҭ • τ Ϯ ϯ ȶ ʇ ʈ ț т ҭ
Ȕ Ʉ Ȗ Ώ Ω ц • ȕ ȗ ʮ ʯ ʉ ʊ υ μ ϑ ϋ ύ ΰ
Ʌ Ѵ Ѷ • ɣ ʋ ʌ ѵ ѷ ῠ ῡ ῢ ΰ ῦ ῧ
Ϣ Ш Щ • ϣ ш щ ѿ ѡ ʍ ώ ψ Ψ ω ϖ ᾠ ᾡ ᾢ ᾣ ᾤ ᾥ ᾦ ᾧ ῲ ῳ ῴ ῶ ῷ ὼ ώ
Ϫ Ж Җ χ Ӽ Ҳ Ӿ Ӂ Ӝ • ж ϰ ϗ ӽ ӿ ҳ ӂ ӝ җ
Ȳ Ɏ ϒ ϓ ϔ Ύ Ϋ Υ Ў У ц Ѱ Ӱ Ӯ Ӳ Ӵ Ҷ Ҹ Ӌ Ῠ Ῡ Ὺ Ύ • Ч џ ў ү ұ ɣ ɏ ȳ ʎ ʏ ɤ Ϟ λ ϫ ӯ ӱ ӳ ӵ ҷ ҹ ӌ φ
Ȥ • ɀ ʐ ʑ ȥ ʒ ʓ ȝ

𝓣𝔀𝓸𝓦𝓮𝓴𝓼

NUMBERS.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿

ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶ ⅷⅸⅹⅺⅻⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦ Ⅷ Ⅷ ⅨⅩⅪⅫ

㋀ ㋁ ㋂ ㋃ ㋄ ㋅ ㋆ ㋇ ㋈ ㋉ ㋊ ㋋

㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾

㍘ ㍙ ㍚ ㍛ ㍜ ㍝ ㍞ ㍟ ㍠ ㍡ ㍢ ㍣ ㍤ ㍥ ㍦ ㍧ ㍨ ㍩ ㍪ ㍫ ㍬ ㍭ ㍮ ㍯ ㍰

⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ ⒐ ⒑ ⒒ ⒓ ⒔ ⒕ ⒖ ⒗ ⒘ ⒙ ⒚ ⒛

₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉

ARROWS.

← ↑ → ↓ :left_right_arrow: :arrow_up_down: :arrow_upper_left: :arrow_upper_right: :arrow_lower_right: :arrow_lower_left: ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ☈ ☇ ►◄
↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ :leftwards_arrow_with_hook: :arrow_right_hook: ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿
⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟

⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ⇾ ⇿
➔ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ :arrow_right: ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯
➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ :arrow_heading_up: :arrow_heading_down:

OTHER CRAP.

:slight_smile: :slight_smile::spades: :clubs: :heart: :diamonds: ♪ ♫ ░ ▒ ▓ ▀ ▄ ■ □ :black_small_square: ◦ ₴ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۞ ۝ ◌

℀ ℁ ℂ ℃ ℄ ℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ ℋ ℌ ℍ ℎ ℏ ℐ ℑ ℒ ℓ ℔ ℕ № ℗ ℘ ℙ ℚ ℛ ℜ ℝ ℞ ℟
℠ ℡ ™ ℣ ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℮ ℯ ℰ ℱ Ⅎ ℳ ℴ ℵ ℶ ℷ ℸ :information_source: ℺ ℽ

☽☾✗✘✓ :heavy_check_mark: √ ☐ :ballot_box_with_check: ☒ ✕ :heavy_multiplication_x:✚✪✣✤✥
✱ ✲ :eight_spoked_asterisk: ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽ ✼ ✻ ✺ ✹
✸ ✷ ✶ ✵ :eight_pointed_black_star: :snowflake: ❅ ❆ :sparkle: ❈ ❉ ❊ ❋ ❖
:sunny: :open_umbrella: :cloud: :heavy_heart_exclamation: ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉ ❥ ❦ ❧
❃ ❂ ❁ ❀ ✄ :star_and_crescent::hotsprings: :radioactive: :skull_and_crossbones::aries: :peace_symbol: :yin_yang:
:cancer::radioactive: :biohazard: ☤ ☥ :orthodox_cross: ☧ ☨ ☩ :star_and_crescent: ☫ ☬ ☭
♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ :chess_pawn: ۩ ۞
:spades: :heart::clubs::heart: :diamonds: ♧ ✦✧✩✫✬✭✮✯✰ ☼ :heavy_heart_exclamation:
♯♩♪♫♬♭๑ :snowman_with_snow: :comet:
☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☚ ☛ ☜ :point_up: ☞ ☟
☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ :aries: :taurus: :gemini: :leo: :virgo:
△ ▲ ☆ ★ ⋆ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ :heart:❥:libra: :scorpius: ✐:v:
๑ # @ & * ¥ :wheel_of_dharma: ☆ ★ ✪ ¤ ☼ :sunny: ☽☾
:heart: ღ:slight_smile: :slight_smile: ❂ ◕ ⊕ ☉ Θ o O :cancer: :yin_yang: ㊝ ⊙ ◎
◑ ◐ ۰ • ● :black_small_square: :white_small_square: 。 ゚ ๑ ☜ ☞ :open_umbrella: :hotsprings: :phone::writing_hand::star_of_david:
♲ ♳ ♴ ♵ ♶ ♷ ♸ ♹ ♺ :recycle: ♼ ♽ ✁
∭ ≈ 彡 :email: ✎ ✐ ➽

ಠ_ಠ ◕ ◡ ◕ Ü ö Ö °__° ಥ__ಥ (๑→ܫ←)
(︶︹︺) (-`ω´- )人 (ц`ω´ц) (●ゝω)ノヽ(∀<●) (ㄒoㄒ) >_<
⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o(‧’’’‧)o
(◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (◕〝◕) (∩_∩) ミ●﹏☉ミ (≧0≦) o(╥﹏╥)o
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ஐﻬ

┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱
─ ━ │ ┃┌ ┐ ┍ ┑ ┎ ┒ ┏ ┓ └ ┘ ┕ ┙ ┖ ┚ ┗ ┛
┞ ┟ ┢ ┡ ┦ ┧ ┩ ┪
┣ ┫┝ ┥┠ ┨├ ┤
┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿
╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍ ╎ ╏
═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟
╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬
╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻
≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ≪ ≫ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿
⊀ ⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒
⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟
⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯
⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿
⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍
⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟
⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭
« »

*!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]_^`{|}~¢£¬ ̄¦¥ ⊰ ⊱
︻ ︼ ︽ ︾ 〈 〉 ︿ ﹀ ∩ ∪ ﹁ ﹂
﹛ ﹜╳ + - ﹢ × ÷ = ≠ ≒ ∞ ˇ ± √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ㏒

❛❜❝❞【】〖〗﹃﹄『』{ }〔 〕「 」◢ ◣◥ ◤ ⌠ ⌡ ⦅ ⦆ ( ) < > [ ] { } 〈
【 】 〖 〗 〔 〕 〘 〙〚 〛﹙ ﹚
﹤ ﹥ ﹛ ﹜
≎≎≎≎≎≎≎≎
==== :skull_and_crossbones: ====
☆═━┈┈━═☆
± : . : ± : . : ± : . : ±
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
╔══════════════╗

╚══════════════╝
┏━━━━━━━━━┓

┗━━━━━━━━━┛
Oº°‘¨ ¨‘°ºO
•°o.O O.o°•
¨°o.O O.o°¨
—¤÷([¤* *¤]´)÷¤— •·.·´¯·.·• •·.·´¯·.·•´·.(·.¸ ¸.·´).·´·» »-(¯v´¯)-»•.¸¸.•´¯•.¸¸.•´•.¸¸.••´´¯``•• .¸¸.•´
•.•●•۰• ••.•´ ׺°”˜”°º× ׺°”˜`”°º×

▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐
░ ▒ ▓▕ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ :black_small_square: :white_small_square:
▬ ▭ ▮ ▯ ▰ ▱ ▲ △ ▴ ▵ :arrow_forward: ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿
:arrow_backward: ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊
○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕
◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟
◠ ◡ ◢ ◣ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯

㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰

║▌│█│║▌║││█║▌│║║█║█║▌│█║▌│║║█║

日本語.

あいうおえ かきくこけ さしすそせ たちつとて ないぬのね はひほふへ まみむもめ やよゆ らりるろれ わを ん

アイウオエ カキクコケ サシスソセ タチツトテ ナニヌノネ ハヒホフヘ マミムモメ ヤヨユ ラリルロレ ワヲ ン

2 Likes

they  said  i  had  no  v i s i o n                                                     
━━━━━━━━━━━━━━━━━ :skull_and_crossbones: ━━━━━━
                                                            now  i  s e e  they  were  wrong


words words words words “words words words” words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words

words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words “words words words words words words words words words words words” words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • location :: n/a people :: n/a mood :: n/a
                                 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦                  

    words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words


    words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words words

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦                  

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.